ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Kapitalizam i levica u Srbiji

Tribina Zrenjaninskog socijalnog foruma, održaće se u maloj sali Kulturnog centra – Zrenjanin, u ponedeljak, 06. marta u 19 časova. Uvodno izlaganje održaće dr Jovo Bakić, sociolog, moderator je Miroslav Samardžić.

Procesi restauracije kapitalizma počeli su pre četvrt veka u Srbiji, a intenzivirani su posle petooktobarske promene 2000. Za većinu stanovnika rezultati su katastrofalni: privreda je uništena privatizacijom, siromaštvo je endemsko, najsposobniji deo stanovništva permanento napušta zemlju.

U političkom životu posle Miloševićevog pada nije došlo do obećane demokratizacije, naprotiv, sve su jače autoritarne tendencije, pravni sistem jedva da postoje, mediji su monopolizovani a državni aparat pretvoren je u servis domaćeg i naročito stranog kapitala. Sve progresivne tekovine iz vremana SFRJ su gotovo likvidirane, danas u Srbiji samo bogati mogu da se leče, školuju i uživaju dobar životni standard.

Postojeći ekonomski sistem koncipiran po neoliberalnom modelu ne omogućava ni puko preživljavanje stanovništva, Srbija je liberalnom tranzicijom pretvorena u klasično periferno društvo bez razvojnih perspektiva. Radnici su obespravljeni, kao u devetnaestom veku, a u pojedinim stranim kompanijama zaposleni doživljavaju poniženja i pravi teror. Sindikalni pokret je slab.

Kako ovakve tendencije koje uništavaju privredu, društvo i državu mogu da budu preokrenute, da li je u Srbiji moguća obnova levice i kakav može da bude njen politički program; kakve tendencije postoje u svetskom kapitalizmu i kakav je položaj Srbije u svetskom kapitalističkom sistemu; koje su osnovne ideje savremene levice u svetu i Evropi i da li one mogu da budu idejni osnov za obnovu levice u Srbiji… O ovim i slični temama raspravljaće se na tribini.

Comments are closed.