ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Budimo ljudi prema ljudima

Udruženje građana Subotice “Solidarnost”, u skladu sa svojim dosadašnjim radom, programom, akcijama i saobrazno svom imenu,  svojim ličnim doprinosom iskazala je humanost – solidarnost – i pomogla izbeglicama  koje bežeći od strahota rata, prolaze kroz Suboticu ka nekim bogatijim zemljama.

Tranzicioni haos i privatizaciona pljačka, uz klimoglav svih nivoa vlasti, doveli su nas do egzistencijalnog minimuma. Ni mi nemamo ono osnovno za svoju porodicu i sebe, ali izbeglice koje prolaze pored nas su u još goroj situaciji, koju smo mi iskusili 90-ih godina prošlog veka. Zato im pružimo ruku solidarnosti i prijateljstva, podršku i veru u bolji život.

“Solidarnost” je pozvala sve svoje sugrađane 17. i 18. septembra 2015. godine, u svoje prostorije na Otvorenom univerzitetu, da donesu humanitarnu pomoć trajnijeg karaktera (konzerve, voće), ćebad, odeću za decu i odrasle, pelene, mineralnu vodu i sl., sve ono što može da pomogne tim ljudima na njihovom dugom maršu i dramatičnom putovanju. Zatim je delegacija “Solidarnosti” svu prikupljenu humanitarnu pomoć  odnela izbeglicama u staru subotičku Ciglanu.

UG “Solidarnost” se javno zahvalila na poverenju svojim sugrađanima koju su i ovog puta humanost iskazali svojom solidarnošću.

Comments are closed.