ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Комунална милиција добија нове униформе, а град је све прљавији

У Извештају о раду  Градске управе Града Зрењанина за 2021. годину који је Скупштина усвојила на седници одржаној 20. маја наведено је да је Комунална милиција патролном активношћу и организованим дежурством спречавала стварање нових дивљих депонија на територији града Зрењанина.

У Улици 8. марта у Зрењанину свакодневно се поред контејнера стварају дивље депоније. Станари насеља у Улци Бошка Бухе већ годинама обавештавају Комуналну милицију о том проблему, али она до сада није предузела никакве видљиве мере како би неодговорни грађани који остављају отпад на начин који није дозвољен градским прописима били кажњени.

На седници Скупштине донета је и Одлука о изгледу униформе и ознака, боји и начину означавања возила и пловила и пособној опреми Кокмуналне милиције. Слажемо се да милиционери имају лепе униформе, али, да би задобили поштовање грађана, морали би више да се старају о комуналном реду.

Такође, на седници Скупштине усвојена је и Одлука о покривању губитка „Градске топлане.“ Запрепашћени смо да ово јавно предузеће има губитак који је већи од милијарду динара. Градоначелник Симо Салапура је дужан да обвести грађане како је толики дуг настао. Будући да Топлана има и кредитно задужење веће од шест милиона евра према једној немачкој банци, страхујемо да она неће бити у стању да обавља делатност због које је основана.

Comments are closed.