ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

PITANJE O HLEBU – 

TO JE PITANJE O SAMOUPRAVI

Svetozar Marković

Pretraga po tagovima

Objavljeno: 08/01/2013 Autor: Todor Kuljic

Dobra smrt – o evoluciji društveno prihvatljivog načina umiranja

Abstrakt: Prikazana je evolucija društvenoprihvatljivog umiranja u Evropi u novom veku, razlika izmedu tradicionalne, moderne i postmoderne smrti i politicka upo- trebljivost dobre smrti. Skrenuta je pažnja na deheroizaciju smrti,...