ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Zašto Gradskoj toplani smetaju sastanci građana

Zrenjaninski socijalni forum organizovao je 10. januara ove godine na Bagljašu i 17. januara u MZ „Dositej Obradović“ sastanke građana posvećene daljinskom grejanju. Poziv za učestvovanje bio je upućen i g. Iliji Svilaru, direktoru ovog javnog preduzeća.

Na pomenutim sastancima korisnici daljinskog grejanja izneli su veliki broj primedbi na račun Toplane, ne samo kad je cena u pitanju. U radu ovih skupova učestvovali su i inženjeri koji su kvalifikovani za ovu oblast. Na sastanku održanom na Bagljašu učestvovala je Melanija Lojpur, rukovodilac službe opštih poslova u Toplani, a na drugom nije se pojavio ni jedan predstavnik ovog javnog preduzeća.


Gradska toplana oglasila se saopštenjem u listu „Zrenjanin“ od 31.1.2020. povodom izveštaja koji je sa sastanaka građana objavio ovaj nedeljnik. U saopštenju se, između ostalog, konstatuje da aktivnosti ZSF na ovom planu predstavljaju „tendeciozno bavljenje problemima koje sugrađani imaju i koji nije motivisan željom da se oni reše već da budu razlog zbog kojih će tribine biti organizovane“.


Upozoravamo Gradsku toplanu da građanima Ustav garantuje slobodu okupljanja, izražavanja i kritike svih organa vlasti i javnih preduzeća. Osim toga, u reagovanju Toplane nije dat odgovor na najveći broj primedbi iznetih na sastancima. Na pr. koliko potrošače godišnje košta to što ovo javno preduzeće svojim zaposlenim uplaćuje dodatno penziono osiguranje? Da li su potrošači pristali na tako nešto? Takođe, nadležni u Toplani bi morali da objasne kako je odjednom bilo moguće da se cena varijabilnog dela računa smanji za pet posto od 1. januara.


Inače, da postoje problemi u vezi sa daljinskim grejanjem u Zrenjaninu svojevremeno je primetio i predsednik Republike Aleksandar Vučić. Prilikom boravka u našem gradu marta 2018. on se obratio gradonačelniku Čedomiru Janjiću sledećim rečima:“ Rešavajte ovo oko vode i oko grejanja…“ (https://www.youtube.com/watch?v=LUpDvCHcVCY). Povodom te izjave predsednika Vučića Toplana se nije izjašnjavala, što smo shvatili kao priznanje da postoje problemi sa daljinskim grejanjem.


ZSF će i u narednom periodu nastaviti da organizuje sastanke građana i tribine posvećene komunalnim i drugim pitanjima koji se od velike važnosti za građane.


Zrenjaninski socijalni forum

Comments are closed.