ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Zaštite državnu imovinu i radna mesta

-NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE
-DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI
-KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
-DRŽAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU
-REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽIOCU

OTVORENO PISMO
(radi zaštite državne imovine i radnih mesta)

Građansko-sindikalni front i Udrženje akcionara „Vršački vinogradi“ iz Vršca ovim putem apeluju na državne institucije Republike Srbije da pristupe zaštiti državne imovine i radnih mesta, odnosno opštih interesa, u svom radu.

Veliki broj preduzeća u većinskom državnom vlasništvu je bilo duži period vremena u procesu restrukturiranja a da ništa u tom periodu nije preduzeto kako bi se prevazišle poteškoće u kojima su se ta preduzća našla i zbog kojih su i uvedena u taj proces. Naprotiv, poslujući pod državnom upravom, preduzeća su i u tom periodu poslovno ruinirana a da za to niko nije odgovarao, niti je dolazilo do blagovremenih smena uprava, uprkos zahtevima zaposlenih i sindikata, koji su isključeni iz upravljanja preduzećima iako je državna svojina oblik kolektivne svojine.

Prvog juna tekuće 2015. godine prestao je proces restrukturiranja u 43 državna preduzeća, sa oko 5.000 zaposlenih. Većina ovih preduzeća se sada ostavlja na milost poverilaca, od kojih je dobar deo svoja potraživanja steklo usled nesavesnog poslovanja i kriminalnih aktivnosti privatnih i državnih uprava u tim preduzećima, te se može reči da se radi o političkim dugovima. Ovim poveriocima, koji su svoja potraživanja stekla zahvaljujuči poslovno-političkim dilovima sa nesavesnim upravama državnih preduzeća, sada se prepušta da odlučuju o sudbini tih preduzeća. Pri tom se u potpunosti zanemaruju opšti interesi, interesi preduzeća, radnika i malih akcionara, kao i interesi same države Srbije.

Ova preduzeća nisu izgubila tržišnu utakmicu, već su izgubila integritet i perspektivu u procesu privatizacije. Ono što je ostalo od njih se želi sada rasparčati i rasprodati kroz stečajni postupak, koji je u našem pravnom poretku loše uređen, te omogućava likvidaciju čak i zdravih preduzeća.

Sa druge strane, radnici u tim preduzećima se ostavljaju bez zaposlenja i dolazi do daljeg smanjenja broja radnih mesta u privredi, sa nesagledivim dugoročnim negativnim posledicama po zapošljavanje mladih ljudi i po državni budžet, koji ostaje uskraćen za doprinose i poreze po osnovu tih radnih mesta. Ova pasivizacija privrednih kapaciteta i radne snage otvara prostor za povećanje uvoza i preuzimanje kontrole nad domaćom privredom i tržištem od strane multinacionalnih kompanija, uz pretvaranje domaćeg stanovništva u najamnu radnu snagu, bez učešća u vlasništvu nad domaćim privrednim resursima. Vlasničko učešće domaćeg stanovništva u privrednoj strukturi se inače može ostvariti samo kolektivnim oblicima svojine, sada u procesu uništavanja i putem stečajnih postupaka.

Radi prevazilaženja sadašnjeg katastrofalnog stanja u domaćoj privredi, uz nedemokratske procese i marginalizaciju građana Srbije, predlažemo preduzimanje sledećih mera, iz okvira nadležnosti državnih institucija kojima se ovo pismo upućuje:

Okončanje stečajnih postupaka i preduzimanje mera za oporavak svih preduzeća sa državnim vlasništvom, uključujući i finansijsku pomoć tim preduzećima, odnosno sprovođenje procesa restrukturiranja koji je izostao;
Zaštita državne imovine i budžetskih sredstava, radnika i radnih mesta;
Zaštita prava zaposlenih kao akcionara i manjinskih akcionara, odnosno akcionarske imovine, uz uvođenje i podsticanje planova radničkog akcionarstva;
Uvođenje participacije zaposlenih, odnosno timske uprave, u preduzećima sa državnim vlasništvom;
Hitno pozivanje na krivičnu, prekršajnu, disciplinsku i materijalnu odgovornost svih koji su učestvovali u ruiniranju preduzeća sa državnim vlasništvom.

U Vršcu, 30.06.2015. godine.

PREDSEDNIK
GRAĐANSKO-SINDIKALNOG FRONTA
Jon Popov

PREDSEDNIK
UDRUŽENJA AKCIONARA VRŠAC “VRŠAČKI VINOGRADI”
Dorel Mohora

 

Comments are closed.