ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Troškovi javni, profiti privatni

Saopštenje Zrenjanisnkog socijalnog foruma

Procesi restauracije kapitalizma u Srbiji biće dovršeni privatizacijom oko sedam stotina javnih preduzeća koja trenutno građanima obezbeđuju osnovna javna dobra – elktričnu energiju, vodu, komunalne usluge. Svetska iskustva pokazuju da ovakve privatizacije dovode do nekvalitetnijih i skupljih usluga.

Obezbeđivanje javnih dobara i ostvarivanje socijalnih prava u Srbiji nisu mogući bez postojanja razvijenog sistema demokratski upravljanih javnih institucija. Tržišni model sa privatnim kompanijama koje nude komunalne usluge dovešće da daljeg povećanja siromaštva i nejednakosti.

U Zrenjanu je već odlučeno da se problem snabdevanja pitkom vodom reši u saradnji sa jednom privatnom firmom iz Italije, a nedavno je najvljeno da će privatni partner biti uveden i u zrenjaninsko javno komunalno preduzeće Gradska toplana. U svetu postoje brojna negativna iskustva sa privatno-javnim partnerstvom koje ugalvnom funkcionše po pricipu: troškovi javni, profiti privatni. Ukoliko postoji dobit prisvaja je privatna firma, ukoliko postoji gubitak pokriva se iz budžeta.

Zrenjaninski socijalni forum poziva građana da aktivno učestvuju u debatama o reorganizaciji komunalnih javnih preduzeća. Plašimo se da će se političke elite opredeliti za koncepte koji će biti štetni po građane, da će, zahvaljujući privatizaciji i privatno javnim partnerstvima, komunalne usluge biti nekvaliteitnije i skuplje.

Neophodno je da se organizovanim akcijama građani usprotive privatizaciji javnih preduzeća. Privatizacija je već uništila privredu, na smemo dozvoliti da se isto dogodi i sa javnim preduzećima. Posledice privatizacije verovatno će biti katastrofalne: cene će skočiti, znatan deo stanovništva Srbije ostaće bez pristupa čistoj vodi, brojna domaćinstva neće moći da plaćaju skupu električnu energiju, grejanje…

Postojeća javna preduzeća treba da ostanu u javnom vlasništvu, ali moraju biti reorganizovana i osposobljena da efikasno i jeftino snabdevaju grđane javnim dobrima, ukoliko je neophodno i uz državne donacije koje se sada nemilice dodeljuju kompanijma u pretežno stranom vlasništvu. Političke stranke moraju biti isterane iz javnih preduzeća i ustanova, koji moraju služiti građanima, a ne kao rezervoari privilegija za partijske oligarhije.

U Sloveniji je nedavno ustav dopunjen odredbom po kojoj je voda javno dobro i ne može biti tržišna roba. Po ovoj ustavnoj inovaciji, vodenim resursima u Sloveniji upravlja država. U Srbiji su, nažalost, brojni izvori vode već privatizovani, tako da nam sad strane kompanije prodaju našu vodu.

Upozoravamo građne da ideološke floskule o tome da je privatni sektor uvek efikasniji od javnog nisu istinite i da, ugalvanom, služe pljačkaškim eltitama da jeftino dođu u posed javne imovine.

Zrenjanin, 19.11.2016
Za ZSF
Miroslav Samardžić

Comments are closed.