ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Prekid stečaja i prodaja Jugoremedije

Jugoremedija je otišla u stečaj 27.12.2008. Fabrika je zapošljavala preko 300 radnika. Da li će ova prodaja doneti nova (stara) radna mesta, ostaje veliko pitanje. Akcionari kojih je bilo oko 4000, ovom prodajom neće dobiti ništa jer je Jugoremedija odavno u bankrotu.

Ne treba zaboraviti da je  2012.  godne podnešena tužba bivših radnika i akcionara fabrike lekova „Jugoremedija“ protiv Srbije, Agencije za privatizaciju i Centralnog registra hartija od vrednosti, radi nadoknade štete od 111 miliona evra nanete fabrici i njenim suvlasnicima lošom privatizacijom. Ona je odbačena 2014. godine, ali se spor nastavlja i verovatno će završiti na sudu u  Strazburu.

Nebojša Popov jednom prilikom obrađajući se radnicima Jugoremedjie  u štrajku rekao: “Ne može se na nepoštovanju zakona graditi pravna država”.

Jugoremedija je bila primer solidarne borbe malih akcionara i radnika za odbranu javnog dobra, ali nažalost i primer raznolikosti manipulativnih taktika za isisavanje kapitala, kao i opstrukcije države za odbranu radnih mesta.

Slučaj „Jugoremedije“ nalazi se i na spisku 24 sumnjive privatizacije čije je preispitivanje zahtevala Evropska unija.

Zvanično će Jugoremedija biti prodata novom vlasniku tek kada prođe rok za žalbu, to je naravno stvar formalnosti u procesu, dok je prodaja ugovorena početkom avgusta ove godine. Radnici su se podsetili da imovina nije jedino što je krupni kapital uzeo od radnika. Privatizacijom i razaranjem industrije nestala je radnička svest, nestala je radnička kultura, nestalo je obrazovanje kvalifikovanih radnika, majstora, stručnjaka. Radnicima ostaje prkos u odbrani dostojanstva, poštenja, pravde i solidarnih principa. Tih radnika je sve manje.

 

 

Zrenjaninski socijalni forum

Dana 28.8.2020. u Zrenjaninu

Comments are closed.