ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Peticija meštana sela Lukićeva za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
ZA ODBOR ZA ZDRAVLJE I PORODICU
I ODBOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE


Mi dole potpisani meštani sela Lukićeva, na osnovu člana 56 Ustava Republike Srbije, podnosimo peticiju u kojoj zahtevamo od navedenih nadležnih organa:


– Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26,
– Ministarstva zdravlja, Beograd, Nemanjina 22-26,
– Agencije za zaštitu životne sredine, Beograd, Ruže Jovanovića 27a,
– Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,
– Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,
– Gradske uprave Grada Zrenjanina- Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski i ruralni razvoj, izgradnju i uređenje grada i zaštitu životne sredine, Zrenjanin, Trg slobode 10,
– Mesne zajednice Lukićevo, Birčaninova 44/a

da hitno preduzmu sve potrebne radnje kako bi se y naseljenom mesta Lukićevu rešio problem sa smradom, koji proizvodni pogon destilerije “VINEX ETIL” D.O.O. Lukicevo, Ivana Markovića- Irca bb ispušta već godinama, čime bi se sprečilo zagađenje vazduha i dalje trovanje meštana, trovanje plodne zemlje i pijaće vode iz seoskog arterskog bunara koji se nalazi na samo 50 metara od veštakog jezera u koje se odlaže nusproizvod destilacije – džibra.

Ovaj nusproizvod 24 časa širi nepodnošljiv smrad nad selom prouzrokujući mučninu i glavobolju meštana i svaki boravak na otvorenom čini nemogućim.

Ovom peticijom više od 90% meštana Lukićeva izražava duboko nezadovoljstvo zbog blizine pomenute destilerije koja svakodnevno urušava kvalitet života i zdravlje meštana, posebno najmlađih na koje će se efekti ove industrije tek odraziti s godinama. Takođe, otvaranjem destilerije VINEX u Lukićevu, vrednost nekretnina je obezvređena i veliki broj meštana želi da napusti selo zbog ugroženosti svog zdravlja.


Meštani sela Lukićeva zahtevaju od nadležnih organa:


– hitno rešavanje ovog gorućeg problema radi zaštite javnog zdravlja i životne sredine, tako što će preduzeti sve potrebne radnje i naložiti mere da se problem sa destilerijom VINEX reši,
– davanje objašnjenja ko je i pod kojim uslovima dozvolio da ovakva zagađujuća industrija „bude smeštena“ tako blizu naseljenog mesta,
– davanje objašnjenja kako je moguće da destilerija bude izgrađena na zemljištu koje nije predviđeno za tu namenu.

Ukazujemo nadležnim organima da je u ovom slučaju ugroženo javno zdravlje meštana Lukićeva i da ćemo biti prinuđeni da se borimo svim mogućim sredstvima ukoliko nam svojim autoritetom i poverenom javnom vlašću ne pružite podršku u borbi za očuvanje zdravlja, kvaliteta života i plodne zemlje koja nas hrani.

Unapred zahvalni,

Meštani naseljenog mesta Lukićeva, potpisnici peticije!

Comments are closed.