ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ Синдикалне организације Застава оружје

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

 

Скупштина Синдикалне организације Застава оружје, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донела је одлуку којом се подржава иницијатива заступника друштвеног капитала за заказивање ванредне седнице Скупштине предузећа Застава оружје АД на којој би се расправљало о неопходности израде нове процене имовине, капитала и обавеза у Застава оружје АД.
Захтев се базира на чињеницама и сазнањима да је процена вредности капитала коју је Надзорни одбор утврдио, и коју је Скупштина фабрике Застава оружје усвојила 2020. године, урађена површно, без обухвата свега што чини имовину и капитал фабрике и где је процена земљишта извршена са значајно нижим вредновањем у односу на тренутне цене које тржиште одређује за зоне у којима се земљиште налази.
Надзорни одбор је утврдио да имовина привредног друштва Застава оружје АД вреди далеко мање од реалне вредности када се примењује процена имовине по методологији фер вредности.
Запослени који штите интересе друштвеног капитала су става да вредност предузећа не може да се базира само на књиговодственим вредностима основних средстава која нису ни близу реалним тржишним проценама.
Из тог разлога је потребно проценити и тржишну вредност свих средстава, укључујући и нематеријалну имовину коју чине технологије, робне марке, софтвери, базе података, средства за истраживање и развој итд. Такође, проценом није обухваћена Застава Ковачница, као и потраживања од Универзал банке и СДПР-а.
Надзорни одбор, по Закону о привредним друштвима, има рок од 8 дана да закаже ванредну седницу Скупштине предузећа Застава оружје АД.

 

 

У Крагујевцу,                                                           Синдикална организација Застава оружје

22.04.2021.год.                                                        председник  Драган Илић

 

 

Comments are closed.