ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Sastanak građana o komunlanoj čistoći u Zrenjaninu

Zrenjaninski socijalni forum u mesnim zajednicama redovno organizuje sastanke građana o komunalnoj problematici.

Naredni sastanak biće držan u MZ „Dositej Obradović“ u petak 8.novembra u 19 sati u klubu „Dositej“ koji se nalazi u zgradi Lesnina. Tema skupa je komunalna čistoća u gradu. Organizatori pozivaju građane koji imaju predloge ili primedbe u vezi sa odlaganjem ili iznošenjem smeća da učestvuju u radu sastanka.


Poziv za učestvovanje upućen je i direktoru JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin gospodinu Zoranu Protiću i načelniku Komunlane milicije u Zrenjaninu gospodinu Igoru Virijeviću.


Organizator predlaže da najpre gospoda Protić i Virijević obaveste građene kako funkcioniše sistem iznošenja smeća, održavanje čistoće i zelenih površina. Takođe, smatramo da građane treba upoznati sa aktivnostima koje komunlana milicija preduzima u oblasti komunalne čistoće. Na žalost, veoma je raširena pojava da nesavesni građani ostavljaju smeće na način koji je suprotan važećim gradskim propisima pa se tako formiraju divlje deponije kojih u gradu ima više.


Cilj sastanka je popravljanje stanja u ovoj oblasti i unapređenje saradnje između građana i institucija i javnih preduzeća koje su zadužene za održavanje komunalnog reda u našem gradu.


Skup se organizuje u okviru projkta „Građanski aktivizam u Zrenjaninu“ koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Comments are closed.