ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

POLITIKA I SINDIKATI- tribina

“Akcije koje sindikati preduzimaju su uglavnom parcijalne i ad hoc karaktera. Na lokalnom nivou oni mogu doći do nekih značajnih pomaka u odbrani radničkih interesa, ali se ove “pobede” sindikata vezuju za znanje i umeće (pa i hrabrost) pojedinaca, više nego za organizovane sindikalne akcije koje potiču kao deo realizacije veće strategije otpora.” Mario Reljanović, Alternativno radno zakonodavstvo, Beograd, 2019.

Da li se sindikati oslanjaju na entuzijazam rukovodstva, poverenika na lokalu ili na šire usmerenu sindikalnu borbu? Da li je moguće izvoditi sindikalnu borbu ukoliko se sindikat ne uključi u političku borbu? Kako se i da li se sindikati politički profilišu na levi ili desni politički spektar?

Comments are closed.