ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

LATINSKOAMERIČKA LEVICA DANAS: MUKOTRPNA BORBA ZA DRUŠTVO PO MERI ČOVEKA

Decenija i više raznorodnih levičarskih vlada u mnogim zemljama L.A. dala je neujednačene rezultate, koji se mogu sažeti kao: uspeh na socijalnom planu, neuspeh na ekonomskom.

Nerealno je zato govoriti o istorijskom trijumfu latinskoameričke levice, ali isto tako i o izgubljenoj deceniji. Ceo kontinent je u uzavrelom, dinamičnom i nepredvidivom procesu.

Razlozi za samo delimičan uspeh su složeni: od nepovoljnog istorijskog nasleđa, preko urgentnosti rešavanja brojnih gorućih pitanja i sistematskih otpora oligarhije, pa do netrivijalnih problema iznalaženja adekvatnih ekonomskih modela. Buduća evolucija je otvorena, a konačnu ocenu daće odgovor na sadašnji trenutak, nova generacija levice.

Levičarski aktivizam je njegov motor i on je još uvek aktivan, ali od praktične sposobnosti novih lidera i kreativnosti inteligencije ljudi zavisiće ono najvažnije: formulisanje boljih i plodonosnijih modela ekonomskog razvoja. U svakom slučaju, socijalni i politički dinamizam L.A. je vrlo živ, a to će i ostati. Budući razvoj je teško predvidiv – zaključio je Roman Balvanović na zrenjaninskoj tribini.

Pitanja po kojima se još debatovalo na ovoj tribini, a stizala su od prisutne publike odnosile su se na sledeće teme:

• Evolucija: Od zapatističkog ustanka, preko masovnih pokreta do levičarskih vlada; mukotrpna borba za socijalnu i ekonomsku transformaciju društva

• Institucionalizovana levica: značajan socijalni napredak, ali neefikasna ekonomska rešenja. Izbor pogrešnog modela razvoja (akcenat na primarni sektor i ekstraktivnu ekonomiju), vodi ka novom zaduživanju, poremećaju tržišta, destabilizaciji i gubitku vlasti

• Otpori socijalnom progresu: domaća oligarhija u osloncu na strane uticaje:
o Nova desnica, neoliberalizam i postneoliberalizam
o Meka forma intervencionizma Vašingtona
o Neizvesnost oko mirovnog sporazuma u Kolumbiji, opoziv Vilme Rusef, permanentni pritisak na Venecuelu

• Jedna komparacija: Bolivija, Argentina, Ekvador

• Revolucionarni diskurs u kulturi (E. Kardenal, E. Galeano, A. Dorfman…)

• ’Ekonomija po meri čoveka’ Manfreda Maks-Nifa

• Perspektive. Ključna pitanja: 1) da li su dve decenije levice promenile dovoljno u društvu i društvenoj svesti, da više nema povratka na staro?, 2) Kako održati mobilizaciju i entuzijazam masa? i 3) pronalazak drugačijeg, uspešnijeg i održivog ekonomskog modela.

Comments are closed.